Osobní dotazník

V případě zájmu o pracovní pozici prosím vyplňte následující dotazník a my Vás budeme kontaktovat.

Osobní údaje

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré nakládání s osobními údaji je prováděno v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

Správce údajů: společnost Sorting Pro s.r.o. se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, IČO 24252719 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 197598

Osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů: Jana Janečková, e-mail: janeckova@sortingpro.com

Účel zpracování osobních údajů: nábor nových zaměstnanců

Právní základ pro zpracování: zpracování osobních údajů je nutné pro posouzení vhodnosti uchazeče pro danou pozici. V případě, že osobní údaje neposkytnete, nebudeme Vás moci zařadit mezi uchazeče o zaměstnání v naši společnosti.

Doba zpracování a archivace: do ukončení výběrového řízení pro danou pozici, případně obsazení dané pozice

Kategorie osobních údajů: jedná se především o údaje, které vyplníte v dotazníku, případně poskytnete ve Vašem životopise (zejména jméno, příjmení, adresa, kontaktní e-mailová adresa, telefonní číslo, vzdělání, praxe apod.)

Zdroj osobních údajů: přímo od Vás

Předávání osobních údajů: osobní údaje nejsou předávány třetím stranám

Vaše práva: máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, a požadovat přenositelnost údajů. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu.