Specializované práce

Specializované práce Quality management

  • Funkčnosti systému managementu jakosti třetí stranou
  • Funkčnosti jednotlivých procesů a jejich vstupů a výstupů, přípravy a zabezpečení nových projektů
  • Plnění požadavků zákazníka a požadavků organizace
  • Zavedení a prověření účinnosti nápravných opatření
  • Případné další činnosti po vzájemné konzultaci

Montážní a demontážní práce

Montážní a demontážní práce zajišťujeme po dohodě se zákazníky, buď v prostorách zákazníka, nebo v našich výrobních prostorách. Nabízíme následující možnosti spolupráce:

  • zajištění předvýrobních operací
  • zajištění zabalení
  • montáž/demontáž