Pískování

Pískování

  • Pískování, odborněji nazýváno také jako tryskání pískem, je důležitou úpravou materiálů před aplikací nátěrových hmot či před dalším zpracováním.

  • Pískování (tryskání) je dnes velmi populární a rychle se rozšiřující technika. Pískováním (tryskáním) se nejčastěji očistí, zdrsní nebo jinak upraví požadovaná plocha pískovaného předmětu před jeho finální úpravou jako je základní barva, průmyslové nátěry, lakování, metalizace atd., a to nejčastěji prováděno způsobem tlakovzdušným, který je vysoce efektivní. 

  • Díky své vysoké efektivnosti oproti např. ručnímu, nebo chemickému čištění a také cenovou dostupností si pískování vydobylo popularitu nejen v tradičních, převážně technických oborech jeho využití, ale rovněž i v uměleckém či jiném řemeslném uplatnění.

  • Provádíme pískování plastových i kovových součástek. Vnitřní rozměr boxu je 1200mm x 450mm. Rozměr součástek je od 30mm až do 1000mm. Čištění pískovaných dílů samozřejmostí.


   Soritng Pro