Strojní obrábění

Technologickým procesem obrábění vytváříme požadovaný tvar obrobku, který je přesný, a má dané rozměry. Využíváme moderních CNC strojů, přičemž nechybí CNC řídicí systém, a výrobek se obrábí přesně dle předem připravených technologických CNC programů. Naše stroje umí funkce jako frézování, soustružení a drátořez.