Kontakt

Dodací adresa, Sídlo společnosti:

Sorting Pro s.r.o.
Doubská 339/14
Liberec VI - Rochlice
Liberec
460 06  Liberec 6

Fakturační adresa:

Sorting Pro s.r.o.
Primátorská 296/38
Praha VIII - Libeň
Praha
180 00 Praha 8

 
 
 
 

Kontaktní osoby

Eimann Petr
Vedoucí provozu
+420 601 365 292
p.eimann@sortingpro.com

Jonová Vladislava
Ekonomické oddělení, personalistika
+420 601 365 291
v.jonova@sortingpro.com

Pasulka Ondřej
Interní auditor
+420 606 760 304
o.pasulka@sortingpro.com

Janečková Jana
Administrativa
+420 739 673 265
info@sortingpro.com

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji je prováděno v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

Správce údajů: společnost Sorting Pro s.r.o. se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, IČO 24252719 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 197598

Osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů: Jana Janečková, e-mail: janeckova@sortingpro.com

Účel zpracování osobních údajů: uzavření smlouvy/objednávky na naše služby, plnění smlouvy/objednávky, vystavení faktury

Právní základ pro zpracování: zpracování osobních údajů je nutné pro uzavření a plnění smlouvy/objednávky a pro vystavení faktury. V případě, že osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci uzavřít a plnit kupní smlouvu/objednávku.

Doba zpracování a archivace: po dobu platnosti smlouvy/objednávky a dle zákonných požadavků na dobu uchování účetních záznamů 

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa sídla, adresa provozovny, IČO, DIČ, číslo bankovního účtu, kontaktní e-mailová adresa, telefonní číslo

Zdroj osobních údajů: přímo od Vás

Předávání osobních údajů: osobní údaje nejsou předávány třetím stranám

Vaše práva: máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, a požadovat přenositelnost údajů. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu.